رمضان احمد کمال اعتصاب غذا کرد

رمضان احمد کمال زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان رجایی شهر از امروز شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۵ در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذای نامحدود زدە است.

احمد کمال  بخاطر عفونت مفاصل دست و درد و نارسایی در پا بشدت دچار مشکل جسمی شده و در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی از امروز دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

این زندانی سیاسی اسفندماە سال گذشتە نیز در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده بود که پس گذشت چهار روز با موافقت مسئولین برای اعزام وی به بیمارستان اعتصاب خود را شکست.

 

رمضان احمد کمال شهروند غرب کوردستان در بهار سال ۸۷ در یکی از روستاهای اطراف شهر ماکو شرق کوردستان در کمین نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته و بعد از هدف شلیک  قرار گرفتن از سوی این نیروها و اصابت چندین گلوله به صورت زخمی ، بازداشت و علی‌الرغم نیاز فوری بە مداوای پزشکی جهت بازجویی بە بازداشتگاه امنیتی سپاه منتقل شد، در رابطه با عضویت در حزب کارگران کوردستان مورد بازجویی قرار گرفت.

در طول مدت بازجویی به دلیل عفونت زخمهایش  دچار کرم‌زدگی شده و در این مدت وی از هر گونه مداوای پزشکی محروم بود. بعد از چند ماه از سوی دادگاه انقلاب شهرستان خوی به اتهام عضویت در پ.ک.ک به اعدام محکوم شد و بعد از اعتراض وی به حکم صادره دیوان علی کشور حکم اعدام را نقض و حکم به ده سال زندان و تبعید به زندان قزوین داد.

این زندانی سیاسی کورد از زمان بازداشت  در سال ۸۷ تاکنون سه بار، چهل روز در آذرماه سال ۸۸، دو هفته در تیرماه سال ۹۱ و در آخرین مورد ده روز در اسفندماه سال گذشته اقدام به اعتصاب غذا نمودە است که به دنبال این اعتصاب مسئولین زندان قزوین او را به زندان رجایی‌شهر منتقل کردندو در این مدت نیز چند بار به بیمارستان منتقل شده و هر بار به بهانه‌های مختلف حتی مورد معاینه قرار نگرفته است و در اعتراض به این رفتارها وی اعلام اعتصاب غذا نموده و مسئولیت جان خویش را بر عهده‌ی مسئولین جمهوری اسلامی گذاشته است.

این زندانی در طول چند سال گذشته در زندانهای ماکو، قزوین، اوین و رجایی‌شهر تحمل حبس نموده است.

رمضان احمد کمال با وضعیت اسف بار به دلیل جراحت و وخامت جسمانی ابتدا به بند ۳۵۰ زندانیان سیاسی و امنیتی اوین و سپس به زندان رجایی شهر منتقل شد. این زندانی سیاسی از زمان بازداشت تا کنون در زندان‌های ماکو، قزوین، اوین و رجایی شهر نگهداری شده و در تمام مدت زمان بازداشت خود از کوچکترین حقوق انسانی محروم مانده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان