یک زندانی ۶۵ ساله جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد

KMMK:دوشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۰ شمسی، یک زندانی به اسم محمدطاهر سلیمانی دیزجه از متهمان جرائم مربوط به مواد مخدر، جهت

بیشتر بخوانید