اجرای حکم اعدام محمد لطیفی در زندان دیزل آباد حکومت ایران در کرماشان

KMMK:سه شنبه ۲۰مهر ۱۴۰۰ هجری شمسی ، حکم اعدام محمد لطیفی ۲۳ ساله در زندان دیزل آباد حکومت ایران در

بیشتر بخوانید

حکم اعدام یک شهروند کورد در زندان زنجان به اجرا درآمد

KMMK:سه‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ شمسی، حکم اعدام یک شهروند کورد به نام “ارشد جودت ربط (جودتیان)” فرزند مدنی اهل روستای

بیشتر بخوانید