جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : محکوم بە اعدام

اعتراضات سراسریبانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامحکم اعدامسلایدرمحکوم بە اعدام

ورمێ؛ صدور حکم اعدام مامۆستا محمد خضرنژاد

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بنابر گزارشات، یک شهروند با هویت محمد خضرنژاد ۴۵ ساله، اهل شهرستان بۆکان و یکی از شخصیتهای مذهبی فعال در آن شهر از سوی...
بانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامسلایدرمحکوم بە اعدام

افزایش فشار روحی روانی بر زندانی عقیدتی کامران شێخه

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: دو شنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ خورشیدی طبق گزارشاتی که به مرکز خبری kmmk رسیده است عوامل رژیم ایران در پی اقداماتی از قبیل...
اعدام شدگان سیاسیبانک اعدام شدگانبانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامسلایدرقتلمحکوم بە اعداممرد

قتل حکومتی چهار زندانی سیاسی کورد اجرا شد

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: دوشنبه ۹ بهمین ماه ۱۴۰۲ خورشیدی چهار زندانی سیاسی با نام های محمد فرامرزی ۲۸ ساله اهل دێولان، محسن مظلوم ۲۷ ساله اهل مهاباد،...
بانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامسلایدرمحکوم بە اعدام

چهار زندانی سیاسی جهت اجرای حکم اعدام به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بر اساس گزارش ها، یکشنبه ٨ بهمن ماه سال ۱٤۰۲ خورشیدی، چهار زندانی سیاسی با نام های محمد فرامرزی ۲۸ ساله اهل دێولان، محسن...
بانک اعدام شدگانسلایدرمحکوم بە اعداممواد مخدر

کرج؛ انتقال یک شهروند به انفرادی جهت اجرای حکم قتل حکومتی

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت حسین هواسی زاده فرزند حیدر اهل شهرستان کوهدشت برای اجرای حکم به سلول انفرادی...
اعتراضات سراسریبانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامحکم اعدامسلایدرمحکوم بە اعدام

صدور حکم اعدام برای دو عضو یک خانواده دادخواه

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: در پی اطلاعات رسیده به مرکز خبری kmmk جمعه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ دو عضو یک خانواده دادخواه با هویت های مهران بهرامیان و...
بازداشتبانک زندانیان سیاسی و اعدامسلایدرمحکوم بە اعدام

همدان؛ انتقال یک شهروند به انفرادی جهت اجرای حکم

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: یکشنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲ یک شهروند با هویت جلیل سلیمانی اهل شهرستان کەنگەوەر از توابع استان کرماشان جهت اجرای حکم قتل حکومتی تحت...
اعدام شدگان سیاسیبازداشتبانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامخودکشی و قتلسلایدرقتلمحکوم بە اعداممرد

قتل ایمان حسنوند بدست رژیم ایران

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ شهروند ایمان حسنوند اهل خرم اباد که مدت پنج ماه در بازداشت اداره اطلاعات بود تحت بازجویی شدید به...
بازداشتبانک اعدام شدگانسلایدرمحکوم بە اعداممواد مخدر

کرج؛ انتقال یک شهروند به انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: دوشنبه ۱۸دی ماه سال ۱۴۰۲خورشیدی، یک شهروند با هویت محمد علی میرزایی اهل شهرستان دلفان از توابع استان لورستان، جهت اجرای حکم اعدام به...
اعتراضات سراسریبانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامحکم اعدامسلایدرمحکوم بە اعدام

کرج؛خبر تکمیلی سه شهروند در شرف اعدام

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: مورخه یکشنبه۱۷دیماه۱۴۰۲ خبری مبنی بر انتقال سه شهروند با هویت های “سیروس حیات بینی” ، “محمد حسین گراوندی” و “کیومرث غلامی” به سلول انفرادی...