دیوان عالی ایران حکم اعدام شاکر بهروز را تایید کرد

KMMK:سه‌شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ شمسی، شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ایران حکم اعدام شاکر بهروز، زندانی سیاسی را تایید کرد.

بیشتر بخوانید