جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : مدرسە حقوق بشر

اخباراعتراضات سراسریسلایدرمدرسە حقوق بشر

ممانعت از ورود دو دانشجوی کورد و بلوچ به دانشگاە بە دلیل پوشش لباس کوردی و بلوچی

ک.م.م.ک‏ شنبه 15 مهر۱۳۰۲ خورشیدی حراست دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس دانشکده ادبیات این دانشگاه مانع ورود یک دانشجوی بلوچ و یک دانشجوی کورد با...
اخباربیانیەسلایدرمدرسە حقوق بشرموضوعات خاص

لکه‌‌ای ننگین بر پیشانی حقوق بشر جهانی

ک.م.م.ک: طبق گزارشات اعلان شده توسط خبرگزاری‌های جهانی مشخص شد که، علی بحرینی سفیر ونماینده‌ی دائمی جمهوری اعدامی اسلامی در سازمان ملل به‌ عنوان رئیس...
اخبارپروژەسلایدرگزارشهامدرسە حقوق بشرموضوعات خاص

پروژه ترویج بسیج دانش‌آموزی اقدامی برای به بردگی کشاندن افکار نسل آینده

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: از اینکه جمهوری اسلامی در طول تاریخ حیات خود از اعمال هیچ‌گونه اقداماتی در جهت به تسخیر درآوردن ذهن و روح جامعه در راستای...
اخبارمدرسە حقوق بشرموضوعات خاص

ژاکان باران و چندتن از پناه جویان شرق کوردستان در هولیر( اربیل) لب خود را دوختند

KMMK: یک شنبه ٩ خرداد ١٤٠٠ خورشیدی، ژاکان ملکشاهی( باران)، شاعر اهل ایلام، آکو الله مرادی، سعدی محمودی و فردین گرامی در مقابل ساختمان سازمان...
اخبارمدرسە حقوق بشرموضوعات خاص

وضعیت پناهجویان در ترکیه نقض فاحش حقوق بشر است

KMMK: طبق اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان نزدیک به 40 هزار پناهجوی کورد و ایرانی در ترکیه گرفتار شده و پرونده‌های آنها بررسی و...