اجرای حکم اعدام محمد لطیفی در زندان دیزل آباد حکومت ایران در کرماشان

KMMK:سه شنبه ۲۰مهر ۱۴۰۰ هجری شمسی ، حکم اعدام محمد لطیفی ۲۳ ساله در زندان دیزل آباد حکومت ایران در

بیشتر بخوانید