اساسنامە جمعیت حقوق بشر کوردستان

اعلامیە پایانی کنگرە نهم جمعیت حقوق بشر کوردستان

اولین کنگره جمعیت حقوق بشر کوردستان در سال ۲۰۰۵ میلادی، کنگره دوم ۲۰۰۷ م، کنگره سوم ۲۰۰۸ م، کنگره چهارم ۲۰۰۹ م، کنگره پنجم ۲۰۱۲ م، کنگره ششم ۲۰۱۳ م و کنگره هفتم سال ۲۰۱۵ میلادی و کنگره هشتم در ۹ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی انجام گرفت.

در کنگره چهارم در سال ۲۰۰۹، طبق دستور کار کنگره، ۵ نفر عهده‌دار شورای رهبری و ۱ نفر به‌عنوان سخنگو انتخاب شدند. در کنگره ششم با تغییر دستور کار کنگره چهارم، شیوه دبیر مشترک یعنی روسای مشترک توسط یک زن و یک مرد، در دستور کار قرار گرفت.

کنگره هشتم جمعیت حقوق بشر کوردستان در ۹ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی با حضور تمامی اعضا از کوردستان، اروپا و آمریکا تشکیل شد و در انجام گفتگو و تبادل‌نظر میان اعضا، تغییراتی در اساسنامه و قوانین این سازمان به وجود آمد.

در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱۹, نهمین کنگره جمعیت حقوق بشر کوردستان با حضور اعضاء از کوردستان و اروپا در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. در این کنگره موضوعات مختلف مربوط به کوردستان، اساسنامه و نحوه کار سازمان به بحث و گفتگو گذاشته شد و تغییراتی در اساسنامه جمعیت ایجاد شد.

توسعه فعالیت‌های سازمان و تلاش در جهت گسترش آن، سرعت بخشیدن در انجام کارها و انتشار اخبار و آموزش‌های مربوط به حقوق بشر، اهتمام دادن اساسی به حقوق زنان و کودکان، محیط‌زیست و آسیب‌های وارده، کولبران و…بخش‌هایی از انجام گفتگوها و تغییرات حاصله بودند که صورت گرفت.

پس از گفتگو و به اجماع رسیدن اعضا در مورد اساسنامه و قوانین جمعیت حقوق بشر کوردستان، اعضای این سازمان از میان منتخبین، شورای رهبری را برگزیدند.

اعضای شورای رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان از ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل تشکیل‌شده که اسامی آنها به شرح زیر است:

اعضاء اصلی

۱- جهانگیر عبداللهی
۲-افسانە روحندە
۳- محمد هژبری
۴- عدنان رشیدی
۵- قادر شیری
۶- سوران رەشیدی
۷- آکام فرهنگ زادە

اعضا علل البدل:

– زیلان روژھلات


۱- اقبال مرادی 
 (  اقبال مرادی در تاریخ ١٧ جولای ٢٠١٨ در حوالی شهر پینجوین در جنوب کوردستان  ترور شد)

شورای رهبری اعضاء تمامی ارگانها و کمیتەهای سازمان نظیر نمایندگیها، کمیتە اطلاع رسانی، کمیتە ارتباطات، کمیتە آموزش، کمیتە نظارت و کمیتە آمار و اسناد را تعیین میکند.

کمیتەی مالی و دیپلماسی
جهانگیر عبداللهی، افسانە روحندە، سوران رشیدی
کمیتەی آموزش و اطلاع رسانی
عدنان رشیدی، قادر شیری، شکوە کریمی، ارسلان احمدی ریگ ابادی، محمد امینی، میعاد بهرام سهراب، عزیز صالحی، فرزام رفیعی، کیوان مصطفی پور, بلال انفرادی
کمیتەی امار، نظارت و دیسیپلین
محمد هژبری، اکام فرهنگ زادە، فخردین محمد رضایی، گیارنگ بیگ زادە

همچنین جمعی از خبرنگاران و اعضاء فعال جمعیت حقوق بشر کوردستان در این سازمان مشغول فعالیت می‌باشند که به علت مسائل امنیتی، اسامی آن‌ها ذکر نمیشود.


اساسنامه جمعیت حقوق بشر کوردستان

ماده یکنام و مکان سازمان

نام: جمعیت حقوق بشر کوردستان

مکان فعالیت: کوردستان و تمامی کشورهایی که کوردها در آنجا ساکن هستند.

آرم سازمان: پشت آرم به رنگ سفید و در زیر آن به زبان کوردی و انگلیسی اسم «جمعیت حقوق بشر کوردستان» نوشته‌شده است.

ماده دو: هدف و فعالیت‌های سازمان

جمعیت حقوق بشر کوردستان سازمانی مستقل است که هدف آن فعالیت در راستای اطلاع‌رسانی و انتشار خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر می‌باشد که  از سوی حکومت‌های مقتدر صورت می‌گیرد و در همین چارچوب نیز رسانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با حقوق بشر را مخاطب قرار می‌دهد و همزمان در تلاش است که تسهیل‌کننده راهی باشد برای یکسانی اجتماعی و پیشبرد و محافظت از راهکارهای دمکراسی و حقوق انسانی.

فعالیت‌های جمعیت حقوق بشر کوردستان در زمینهٔ نقض حقوق شهروندان، تنها مختص به یک بخش از کوردستان نیست بلکه در سراسر کوردستان و کشورهایی که کوردها در آن ساکن هستند فعالیت‌های خود را در جهت هوشیاری جامعه در رابطه با حقوق و آزادی‌های انسانی در دستور کار قرار داده و در همان حال نیز، نقض حقوق بشر را در تمامی زمینه‌ها و توسط حکومت‌های مربوطه مورد توجه قرار میدهد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان، حقوق فردی و جمعی افراد جامعه را در نظر می‌گیرد و همزمان نیز اصول اساسی و توافقنامه‌های جهانی حقوق بشری را مبنا قرار می‌دهد.

بندهای مربوط به ماده دو

۱_جمعیت حقوق بشر کوردستان، سازمانی است که هدفش دفاع از حقوق بشر در کوردستان و تمامی نقاطی که کوردها در آن ساکن هستند.

2_جمعیت حقوق بشر کوردستان، در جهت عملی کردن اهداف خود مستقل است و هیچ‌گونه ارتباطی با احزاب و حکومت‌ها ندارد.

۳_جمعیت حقوق بشر کوردستان در  پیشبرد کارها و برنامه‌های خود، نهادهای مدنی، حقوق بشری و عموم شهروندان کوردستان و جهان را مخاطب قرار می‌دهد.

۴_جمعیت حقوق بشر کوردستان، نقض حقوق فردی و اجتماعی شهروندان در جامعه کوردستان را برجسته کرده و از طریق رسانه‌های جهانی ازجمله «روزنامه، تلویزیون، رادیو، اینترنت و…» منعکس می‌کند.

۵_تشکیل گردهمایی، هم‌اندیشی و منتشر کردن بیانیه و انجام تجمعات اعتراضی عمومی.

۶_جمعیت حقوق بشر کوردستان، در راستای برابری و یکسانی زن و مرد در جامعه تلاش می‌کند و در همین چارچوب، جهت برجسته کردن نابرابری‌ها پیش‌قدم است.

۷- جمعيت حقوق بشر كوردستان، برای ايجاد اتحاد ميان افراد و گروه‌های كوردستانی برنامه و پروژه دارد.

ماده سوم: ساختار سازمان

الف ــ رؤسای مشترک

۱- رؤسای سازمان از دو نفر تشكيل می‌شود، يك زن و يك مرد كه به‌طور مشترك مسئوليت و انجام وظايف را به عهـده می‌گیرند.

۲- رؤسای مشترک  از جانب شوراى رهـبرى در نشستی بعد از انجام كنگره برگزیدە می‌شوند.

۳- در مواقع خاص و اضطرارى مانند فوت، عدم انجام وظايف و استعفا بعد از سه بار تذكر نوشتارى از طرف شوراى رهـبرى در نشستى اضطرارى اخراج و افرادى ديگر انتخاب می‌شوند.

۴- رهـبران بعد از يك رويداد و پيشامد ناگهـانى و عدم فرصت مناسب براى ايجاد نشست، می‌تواند تصميم موقت براى ۴۸ ساعت اتخاذ نمايد تا زمانی که نشست جمعى تشكيل شود.

۵- هیچ‌کدام از دو عضو ریاست مشترک به‌تنهایی حق تصمیم‌گیری درباره وظايف عملى و قانونى جمعيت را ندارند.

۶- مدت مسئوليت رؤسای مشترک به مدت دو سال ميان برگزارى دو كنگره می‌باشد.

الف- رهـبران سازمان دو بار از داشتن حق انتخاب شدن براى رهـبرى برخوردارند، سپس بعد از دو سال فرجه دوباره می‌توانند انتخاب شوند.

ب- شوراى رهـبرى:

۱- شوراى رهـبرى هرماه یک‌بار با شركت همه‌ی اعضاى شوراى رهـبرى جمع شده و هـمچنين هرسال چهـار بار برگزارى نشست براى بررسى انجام تصمیمات يا كارهـايى كه انجام داده‌اند صورت میدهد و در هـر فصل نشست ویژه ای خواهد داشت.

۲- اخراج (بركنارى از كار) رؤسای مشترک و اعضاى جمعيت حقوق بشر كوردستان، مسئول کمیته‌ها و نمايندگان با اكثريت رأى شوراى رهـبرى انجام می‌گیرد.

۳- مشخص و تعيين نمودن مقدار پرداخت حق عضويت اعضا

۴- كنترل و تحت نظر داشتن كارهـا و مسئوليت رهـبران، ديپلماسى، مالی و كميته خبررسانى

۵- تصمیم‌گیری در مواقع اضطراری

۶- كل تصميمات شوراى رهـبرى قانونى و لازم به اجرا است.

۷- عدم شركت اعضاى شوراى رهـبرى براى سه بار انجام نشست،  مورد سؤال و مواخذه واقع گردیدە و سرانجام منجر به اخراج عضو می‌گردد، در مواقعی که پاسخ قانع‌کننده‌ای براى عدم حضور خود در نشست‌ها نداشته باشد.

۸- اعضاى شوراى رهـبرى می‌بایستی از ميان اعضاى فعال جمعيت حقوق بشر انتخاب گردند.
«اين موضوع به علت ویژگی منحصر بەفرد کنگرەی ۸ و ايجاد برابرى جنسیتی اعضای زن را شامل نمی‌شود.»

۹- شوراى رهـبرى در مواقع ضرورى و براى پيش بردن كارهـا و برنامه‌ها، می‌تواند كميته ايجاد نمايد.

۱۰- شوراى رهـبرى از ۹ نفر تشکیل‌شده، ۷ نفر اعضاى اصلى و ۲ نفر اعضاى علی‌البدل

۱۱- اعضاى شوراى رهـبرى در كنگره  از طريق رأی‌گیری انتخاب می‌شوند.

۱۲- دو نفر علی‌البدل نمی‌توانند، خودشان را براى رهـبرى كانديد نمايند تا زمانی که جزء اعضاى اصلى نباشند.

۱۳- شوراى رهـبرى آیین‌نامه داخلی ك م م ك را آماده می‌کنند.

پ- کمیتە آموزش:

١- اعضا سازمان را برای انجام فعالیت و وظایف آموزش میدهد.

٢- تهیە فایلهای آموزشی حقوق بشر و انتشار آن در وبسایت سازمان

٣- کمیتە آموزش از یک عضو شورای رهبری دو عضو دیگر فعال سازمان تشکیل میشود.


کمیته اطلاع‌رسانی

۱_کمیته اطلاع‌رسانی موظف است که موارد نقض حقوق بشر در کوردستان و یا نقض حقوق شهروند کورد را اطلاع‌رسانی و منتشر کند.

۲_سایت جمعیت حقوق بشر کوردستان بایستی در اختیار ۳ نفر از اعضای شورای رهبری باشد.

٣- این کمیتە از یک عضو رهبری و دو عضو دیگر فعال سازمان تشکیل میشود.

کمیته دیپلماسی

۱_کمیته دیپلماسی موظف است که باشخصیت‌ها، مراکز و سازمان‌های حقوق بشری، کشورها، احزاب و همچنین نهادهای جهانی حقوق بشری، ارتباط داشته باشد.

۲_کمیته دیپلماسی بایستی با تمامی سازمان‌ها، احزاب و طرف‌های مقابل، ارتباط دوستانه داشته و هیچ‌گونه تبعیضی در این زمینه وجود نداشته باشد.

٣- با تمامی نهادها، سازمانها و کشورهای مدافع حقوق بشر ارتباط برقرار کنند.

٤- این کمیتە از یک عضو رهبری و دو عضو دیگر فعال سازمان تشکیل میشود.


کمیته مالی

۱_ اعضا و مسئول کمیته مالی از سوی شورای رهبری انتخاب و یا عزل می‌شوند.

۲_جمعیت حقوق بشر کوردستان به‌جز حق عضویت اعضاء، هیچ منبع مالی دیگری نداشته و همچنین تمامی سرمایه مالی سازمان در اختیار کمیته مالی قرار می‌گیرد.

۳_تهیه و خرید ملزومات مربوط به سازمان پس از رضایت شورای رهبری، بر عهده کمیته مالی می‌باشد.

۴_کمیته مالی جدای از نگهداری تمامی اسناد مالی جمعیت حقوق بشر کوردستان، بایستی گزارش ماهیانه و سالانه را آماده کرده و تقدیم شورای رهبری کند.

۵_کمیته مالی می‌تواند جهت پیشبرد کارها، از کمک دولت‌ها و سازمان‌ها و… بدون هرگونه چشم‌داشتی از سوی آن‌ها،  استفاده کند و کمک‌هایی که از این منابع تأمین می‌شود مورداطمینان باشند به این معنی که این کشورها و سازمان‌ها، مراکز شناخته‌شده‌ای باشند که هیچ‌گونه اقدام ضد بشری انجام نداده و خود از مدافعان کرامت و حقوق انسانی باشند.

۶_کمیته مالی می‌تواند درزمینهٔ جمع‌آوری کمک‌های مالی، از همکاری با کمیته دیپلماسی بهره گیرد و در این خصوص همکاری داشته باشند و این در حالی است که بااطلاع شورای رهبری، صورت پذیرد.

۷_کمیته مالی بایستی در جمع‌آوری حق عضویت اعضاء فعال باشد.

۸_کمیته مالی از یک عضو شورای رهبری و همزمان حضور ۲ عضو دیگر این شورا و یا اعضای فعال، تشکیل می‌شود.

ح- کمیتە آمار و اسناد: 

١- تهیە آمار و ثبت آمار موارد نقض حقوق بشر کشف شدە توسط ک م م ک و دیگر نهادها، سازمانها و وبسایتهای قابل اعتماد

٢- جمع آوری اسناد و مدارک مربوط بە موارد نقض حقوق بشر

٣- کمیتە آمار و اسناد از یک عضو شورای رهبری و همزمان حضور ۲ عضو دیگر این شورا و یا اعضای فعال، تشکیل می‌شود.

خ- کمیتە نظارت و تفحص:

١. کمیتە فعالیت سایر کمیتەها و اعضاء را با هدف رفع مشکلات مورد بررسی و نظارت قرار میدهد.

٢. تحقیق و تفحض در مورد رویدادهای حقوق بشری

٣- کمیتە نظارت و تفحص از یک عضو شورای رهبری و همزمان حضور ۲ عضو دیگر این شورا و یا اعضای فعال، تشکیل می‌شود.
نمایندگی‌های جمعیت حقوق بشر کوردستان

۱_شورای رهبری می‌تواند برای ایجاد نمایندگی جمعیت حقوق بشر کوردستان در شهرها و کشورهای دیگر، دستورات لازم را اتخاذ کند.

۲_نمایندگی‌ها از میان اعضای جمعیت حقوق بشر کوردستان و طبق درخواست کتبی در هر جا که باشد پس از رضایت شورای رهبری تعیین می‌گردد  و مسئولیت کارها به آن‌ها واگذار می‌شود.

۳_تمامی نمایندگی‌ها لازم است که ۳ عضو داشته باشند و می‌توانند پس از تائید شورای رهبری، به شیوه مستقل و در چارچوب اساسنامه جمعیت حقوق بشر کوردستان، شروع به کار کنند و نیز اعضای جدید بپذیرند.

۴_نمایندگی‌ها لازم است در کنگره ک م م ک شرکت کنند.

ماده ۴:عضویت

۱_هر فردی که به منشور جهانی حقوق بشر اعتقاد داشته باشد، می‌تواند پس از مطالعه اساسنامه جمعیت حقوق بشر کوردستان و قبول کردن آن، با توافق شورای رهبری به عضویت این سازمان درآید.

٢_حق عضویت به‌صورت ماهیانه و ۵ یورو می‌باشد که برحسب توان مالی اعضاء، می‌تواند افزایش پیدا کند.


تعریف اعضا و ابطال عضویت

١- عضویت

آ- عضو غیرفعال:  عضوی کە غیرفعال بودە و تنها حق عضویت ماهانە خود را پرداخت میکند.

ب- عضو مشروط: عضوی کە طی یک دورە سە ماە تا یک سالە تمامی وظایفی کە سازمان بە عهدە او سپردە است را بە انجام رساندە است و پس از این دورە بە عضو فعال تبدیل میشود.

پ- عضو فعال: عضوی کە بە شکلی کامل فعال بودە و طی سال تممای وظایف خود را بە انجام رساندە است.

ت- مشخص کردن حالت عضویت اعضا « غیرفعال، مشروط ، فعال» در جمعیت حقوق بشر کوردستان بر اساس شرایط و مراحلی است کە برای هر عضو پیشبینی شدە است. در صورتی کە یک عضو بە شکلی مداوم فعال نباشد، جایگاە و شکل عضویت ایشان در دورەهای زمانی تغییر خواهد کرد.

ج- میزان فعالیت برای تعیین حالت عضویت در بخشنامە داخلی تعیین شدە است.

٢_هر عضو فقط فعال بااطلاع شورای رهبری می‌تواند بنام ک م م ک سخنرانی و نوشته‌های خود را منتشر کند و در غیر این صورت مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

٣_عضو فعال حق دارد در پیشبرد کارهای سازمان و اموراتی که توانایی انجام آن را دارد، بدون ممانعت سازمان، فعالیت کند.

٤_هر عضوی می‌تواند در سازمان‌ها و حزب‌های دیگری نیز عضویت داشته باشد با این شرط که در شورای رهبری آن سازمان یا حزب، عضو نباشد و بلعکس هیچ‌کدام از اعضا حق ندارند که در ک م م ک در شورای رهبری عضویت داشته باشند و در سازمانی دیگر مجدداً عضو باشند.

٥_هر عضوی که عضویت خود را در سازمان یا حزبی دیگر مخفی کند، سازمان حق عضویتش را ابطال می‌کند.
٦- عضو غیرفعال و مشروط از حق رای در مورد اساسنامە سازمان محروم هستند.

٨_لیست اعضای بایستی مشخص بوده و شورای رهبری از آن مطلع باشد به‌جز اعضای مخفی که در داخل کوردستان فعالیت می‌کنند.
٩_در صورت انصراف و یا عدم همکاری عضو، پایبند نبودن به اساسنامه ک م م ک یا اعمالی که درتضاد باارزش‌های اجتماعی بوده و یا به جمعیت اسیب برساند. ابطال عضویت با بررسی شورای رهبری، صورت می گیرد.

ماده ۵: انحلال جمعیت حقوق بشر کوردستان

۱_انحلال جمعیت طبق دستور کنگره یا حکم دادگاه کشوری دمکراتیک و معتقد بە منشور حقوق بشر صورت می‌گیرد.

به امید روزی که تمامی حقوق فردی و جمعی انسان‌ها، رعایت گردد. 


جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: