آغاز مجدد ترورهای ج.ا. ایران/ ۱۴ فعال سیاسی در لیست ترور قرار گرفته اند

KMMK:جمهوری اسلامی ایران ترور مخالفان سیاسی و نیروهای اپوزیسیون کوردستانی را مجددا آغاز کرده است. شنبه ۱۶ مرداد، موسی باباخانی

بیشتر بخوانید