جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : مواد مخدر

بازداشتبانک زندانیان سیاسی و اعدامسلایدرمحکوم بە زندانمواد مخدر

کرج؛ انتقال یک شهروند به سلول انفرادی جهت اجرای حکم

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بر اساس گزارش های رسیده به مرکز خبری KMMK، شنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خورشیدی، علی جعفر طاهری شهروند اهل شهرستان دلفان جهت اجرای...
بانک اعدام شدگانبانک زندانیان سیاسی و اعدامسلایدرمواد مخدر

اردبیل؛ اجرای حکم قتل حکومتی یک شهروند

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ خورشیدی یک شهروند با هویت ایرج پاکی فرزند حاج تبریزی اهل روستای ستونرش از توابع شهرستان سلماس در زندان...
بانک اعدام شدگانبانک زندانیان سیاسی و اعدامسلایدرمواد مخدر

کرج؛ حکم قتل حکومتی یک شهروند اجرا شد

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت محمدرضا قربانی اهل دره شهر از توابع استان ایلام توسط دستگاه قضایی رژیم ایران در...
بانک اعدام شدگانسلایدرمحکوم بە اعداممواد مخدر

کرج؛ انتقال یک شهروند به انفرادی جهت اجرای حکم قتل حکومتی

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت حسین هواسی زاده فرزند حیدر اهل شهرستان کوهدشت برای اجرای حکم به سلول انفرادی...
بازداشتبانک اعدام شدگانسلایدرمحکوم بە اعداممواد مخدر

کرج؛ انتقال یک شهروند به انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: دوشنبه ۱۸دی ماه سال ۱۴۰۲خورشیدی، یک شهروند با هویت محمد علی میرزایی اهل شهرستان دلفان از توابع استان لورستان، جهت اجرای حکم اعدام به...