آزادی سه شهروند به شیوه موقت از زندان و بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در کوردستان

KMMK:بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، طی روزهای گذشته سه شهروند از زندان و بازداشتگاه‌های امنیتی جمهوری

بیشتر بخوانید