تماس با ما

از طریق لینکهای ارتباطی زیر میتوانید با جمعیت حقوق بشر کوردستان در ارتباط باشید.

ایمیل سازمان:

Email: info@kmmk.info

تلگرام سازمان:

@kmmkkurdistan

تویتر سازمان:

@kmmkurdistan

اینستاگرام سازمان:

https://www.instagram.com/kmmkurdistan