جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : کاسبکار

اخبارسلایدرکاسبکار

گچساران؛ کشتە شدن یک شهروند بە دست نیروهای سرکوبگر انتظامی رژیم ایران

ک.م.م.ک: بر اساس گزارشهای رسیده، روز شنبە دوازدهم خرداد١٤٠٣، یک شهروند با هویت حسین صادقی اهل روستای دیل از توابع شهرستان گچساران در استان کهگیلویه...
درگیری نظامی با مردمسلایدرکاسبکارکولبر زخمی شدەکولبرانوضعیت وخیم سلامت

شنۆ؛ وضعیت وخیم یک شهروند بعد از تیراندازی نیروهای مرزبانی رژیم

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: روز یکشنبه سیزدهم خرداد١٤٠٣، یک شهروند به نام محمدعلی شیرو، چهل ساله و اهل روستای زمە از توابع شهرستان شنۆ، در نوار مرزی این...
سلایدرکاسبکارکولبر زخمی شدەکولبر کشتە شدەکولبران

مریوان؛ کشته و زخمی شدن ٣ کۆلبەر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: شنبه ١٩ اسفند ماه سال ١۴٠٢ خورشیدی، نیروهای امنیتی رژیم ایران، اتومبیل عامل کۆلبەران را هدف شلیک مستقیم گلوله قرار داده، به موجب آن...
بازداشتسلایدرکاسبکارکولبر زخمی شدەکولبران

بازداشت خشونت امیز و تحقیر جمعی از کولبران توسط مرزبانی عراق-حلبچه

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: شنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ تعدادی شهروند حین کولبری با هویت های مبین، پیام، سەرکەوت، شۆڕش، آرش، صدرالدین، یوسف و جمال اهل جوانرۆ در...
سلایدرکاسبکارکولبر کشتە شدە

بانه; کشته شدن یک کولبری در نوار مرزی هەنگەژال

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: شنبه مورخه ٩دیماه۱۴۰۲ یک شهروند با هویت “احمد صادقی”اهل روستای “قباغلو”از توابع شهرستان #سەقەز، درحین #کولبری در نوار مرزی #هەنگەژاڵ توسط نیروهای مرزبانی رژیم...