سنور طامارا، زندانی سیاسی به ۱۰ سال و یک روز زندان محکوم شد

KMMK: طبق گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، سنور طامارا، شهروند کرد اهل (شمال کوردستان) کوردستان تحت اشغال ترکیه، توسط شعبه

بیشتر بخوانید

زانا کسرایی در دادگاه تجدیدنظر به یک سال حبس محکوم شد

KMMK:زانا کسرایی زندانی سیاسی اهل مریوان، توسط دادگاه تجدید نظر حکومت ایران در شهر سنه به یک سال حبس تعزیری

بیشتر بخوانید

یک شهروند اهل کامیران به 11 سال زندان محکوم شد

KMMK: جمعه ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، حیدر قربانی شهروند اهل کامیران و عضو اتحادیه آزاد کارگران هفته گذشته توسط دادگاه

بیشتر بخوانید

محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به حبس محکوم شدند

KMMK: پنجشنبه 6 خرداد 1400 شمسی، دو فعال کارگری با نامهای محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به دلیل برگزاری مراسم

بیشتر بخوانید