جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : زن

اخبارخودکشیخودکشی و قتلزنسلایدر

خودکشی یک شهروند جوان در شهرستان شاباد

ک.م.م.ک: بنا بە گزارش‌های رسیدە بە مرکز خبری KMMK، دوشنبه ۱۱ تیرماه ۱٤۰۳ خورشیدی، مهدیس مرادی شهروند جوان اهل شاباد(اسلام آبادغرب) علی رغم تلاش مردم،...
اخبارخودکشیخودکشی و قتلزنسلایدرمرد

خودکشی سە شهروند ظرف دو روز در شهرهای شرق کوردستان

ک.م.م.ک: بنا بە گزارش های رسیده به مرکز خبری KMMK، چهارشنبە ۳۰ خرداد ۱٤۰۳ خورشیدی دو شهروند با اسامی سعید فاطمی ۲٨ ساله اهل مریوان...
اخبارخودکشیخودکشی و قتلزنسلایدر

اقدام بە خودکشی یک دختر دانشجو و مرگ وی بە خاطر ممانعت حراست دانشگاە نسبت بە انتقال بە بیمارستان

ک.م.م.ک: بنا به گزارش رسیده به مرکز خبری KMMK،غروب روز پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳  یک دانشجوی دختر با هویت کیمیا ترکاشوند اهل تویسرکان از توابع...
اخبارخودکشیخودکشی و قتلزنسلایدر

خودکشی یک شهروند در مهاباد

ک.م.م.ک: بر اساس گزارش‌های رسیده به مرکز خبری KMMK، پنجشنبە ۲٤ خرداد ۱٤۰۳ خورشیدی، سەمیعە مام‌قادری بانوی اهل مهاباد بە دلیل اختلالات افسردگی و مشکلات...
اخبارخودکشیخودکشی و قتلزنسلایدرمرد

خودکشی سه شهرونددر شهرهای مهاباد و میاندواو

ک.م.م.ک: پنج‌شنبه هفدهم خرداد١٤٠٣، دو شهروند با مشخصات گلزار(سمیه) رسول‌پور اهل مهاباد و بیتا مام محمودی اهل روستای گامێش گوڵی از توابع میاندواو و مقیم...