سکوت جامعه جهانی در قبال تروریسم دولت ترکیه محکوم است

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکومیت شدید حملات تروریستی دولت ترکیه به شنگال در اقلیم کوردستان عراق و کشتار شهروندان

بیشتر بخوانید