بازداشت شادی درگاهی در مریوان

ک.م.م.ک: پنج شنبه ۳۰ تیرماه سال ۱۴۰۱ شمسی، شادی درگاهی فعال مدنی همسر ایرج رحیم زاده فعال محیط زیست، به اداره اطلاعات حکومتایران در شهر مریوان احضار شده، و بازداشت شد. بنابرگزارشات دریافت شده، نامبرده به کانون اصلاح و تربیت در شهر سنندج منتقل گردیده، به صورت روزانه جهت بازجوی بهبازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت ایران در همان شهر انتقال داده می شود. ایرج رحیم زاده همسر نامبرده که اهل روستای« روار» از توابع شهرستان سروآباد(سەولاوا) بوده، در تاریخ ۷ خرداد ماه سال جاری ازسوی نیروهای امنیتی حکومت ایران،  و بدون ارائە حکم قضای بازداشت شده بود. براساس گزارشات؛ ایرج‌رحیم زاده اسفند ماه سال ۱۳۹۸ نیز ازسوی شعبه اول دادگاه انقلاب ایران در سنندج، به اتهام  تبلیغ علیه نظام  به ۳ماه و ۱ روز حبس محکوم شده بود    باید خاطر نشان کرد، تا زمان نگارش این خبر هیچ  اطلاعی از وضعیت و اتهامات وارده، به این دو شهروند در دست نمی باشد. ا.ح

بیشتر بخوانید

زخمی شدن یک کولبر در مرز بانە باشلیک مستقیم نیروهای امنیتی ایران

ک.م.م.ک: سەشنبە ٢٨تیرماە سال ١٤٠١ خورشیدی، یک کولبر بە نام مهدی خادم مسجد اهل روستای سفید کمرە از توابع بانە با شلیک مستقیم نیروهای مرزی جهوری اسلامی ایران در نوار مرزی بانە ( مرز برویشکانی) بە شدت زخمی شد. بر اساس گزارش، نیروهای مسلح مرزی جمهوری اسلامی ایران در مناطق مرزی بانە بدون اخطار قبلی بە روی کولبر مذکور آتش گشودەکە در نتیجە آن نامبردە بە شدت زخمی شد. شایان ذکر است کە کولبر مذکور بە بیمارستانی در بانە جهت مداوا منتقل شد اما بە گفتە یکی از نزدیکان این کولبر بە علت شدتجراحات و وخامت حال وی، نامبردە بە بیمارستانی در تبریز اعزام خواهد شد. م.ە

بیشتر بخوانید