جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : خودکشی

اخبارخودکشیخودکشی و قتلزنسلایدر

خودکشی یک شهروند جوان در شهرستان شاباد

ک.م.م.ک: بنا بە گزارش‌های رسیدە بە مرکز خبری KMMK، دوشنبه ۱۱ تیرماه ۱٤۰۳ خورشیدی، مهدیس مرادی شهروند جوان اهل شاباد(اسلام آبادغرب) علی رغم تلاش مردم،...