دو شهروند در سلماس و بوکان به زندگی خود پایان دادندک.م.م.ک:سه‌شنبه ۳۰‌ فروردین ۱۴۰۱ شمسی، دو شهروند در شهرهای سلماس

بیشتر بخوانید