آب گل آلود خرم‌آباد، زندگی و سلامت مردم این شهر را به خطر انداخته است

آب گل آلوددر خرم آباد واستان لرستان سلامت مردم این منطقه را با خطر جدى مواجه كرده است

این آلودگی به‌دلیل  فرسودگی سیستم آب رسانی خرم‌آباد است که با کمی بارش باران گل و لای به درون سیستم آبرسانی شهر نفوذ کرده و باعث از بین رفتن کیفیت آب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب  استان لرستان در مورد آب گل آلود این شهرگفته است: ”آب‌ شهر از نظر بهداشتی مشکل خاصی ندارد، اما به‌لحاظ کدر بودن از حد نرمال و استاندارد مقداری بالاتر است“.

حمیدرضا کرم‌وند در اظهاراتی متناقض گفت: ”شهروندان خرم‌آباد سعی کنند آب مورد نیاز خود را بجوشانند و تنها به‌اندازه احتیاج استفاده کنند“.

بوی تعفن و کدری آب‌ها آن‌چنان بالاست که حتی مردم شهر از شست و شوی خود و یا ظروف با این آب پرهیز می‌کنند.

این در حالی است کە چند روز پیش بە دلیل بارش باران ۹٠٠ميليمترى سواى نفوذ به زيرساختهاى آب شرب خسارتهاى زيادى به اين مناطق وارد كرده است

كه از مجموع خسارات مى توان به تخريب نزديك به۱۵ دهنه پل اشارە کرد وهمچنین بە قطع ارتباط بين بيش از ۲۵روستا در منطقه دلفان و تعطيلى مدارس در تمامى مقاطع در اين بخش.

در سوى دیگر در استان ایلام در شرق کوردستان آماج خسارت بسيار ناگوارتر است بە صورتى كه مدير كل بحران ايلام اعلام داشت:امكانات لازم جهت كمك به هم وطنان در استان وجود ندارد.

عمق فاجعه و خسارات به حدى است كه برخى از همشهريان ايلام در قبال سهل انگاری مسئولین بە شبکەهای مجازی پناە بردە و اعلام داشتە اند کە مسئولین نسبت بە امداد رسانی بە ساکنان این استان بی تفاوتی پیش گرفتەاند وحتی سران کشوری نیز کمک شایانی بە مردم خسارت دیدە نکردەاند.

یکی از همشهریان ایلام اعلام داشت:زمانی کەدر آذربايجان زلزله رخ داد مردم ايلام براى هم وطنان آذرى گریە کردند، کمک فرستادند، اما اینبار ما دچار خسارت شدەایم  ولی حتی مسئولین هم   از کمک بە مردم ایلام دریغ میکنند ،  مگر اینجا ایران نیست؟مگر ماایرانی نیستیم؟

این اتفاقات درحال است کە مدیرهلال احمر ایلام نیز از کمبود امکانات کمک رسانی بە مردم خسارت دیدە سخن میگوید.

همچنین مدیر شبکە بهداشت ایلام اعلام کرد:خطر سرايت بيماريهاى عفونى در بين سيل زده ها جدى است.

شایان ذكر است اين دوگانە شیوە برخورد مسئولین حاکی از وجود تبعیض آشكار در نگرش مسئولین کشوری رامی رساند بەهمین دلیل جمعیت حقوق بشر کوردستان باتکیە بر اصل۲ منشور حقوق بشر كه اذعان دارد : هركس بدون هيچگونه تبعيض، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، نظر سياسی يا هر نظر ديگر، و همچنين منشاء ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت، يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و آزاديهای مذكور در اعلاميه ی حاضر برخوردار است. به علاوه، هيچ تبعيضی نبايد اعمال شود كه مبتنی بر وضع سياسی، اداری، قضايی يا بين المللی كشور يا سرزمينی باشد كه شخص به آن تعلق دارد. وضعيت به وجود آمده براى هم وطنانمان در ايلام ولرستان متناقض با مفاد منشور حقوق بشر دانسته از دولت ايران خواستارند كه هرچە زودتر بەیاری مردم ایلام و لرستان بشتابند و بە تعهدات خود در قبال مردم کورد در شرق کوردستان عمل کنند.

جمعیت حقوق بشر کردستان

20160417