بازداشت شهروندان کورد در شهر مریوان

نیروهای اداره اطلاعات مریوان چند نفر از شهروندانی که در جشن نوروز امسال شرکت کرده بودند را بازداشت کرده است.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: بامداد ۷ فروردین سال جاری، در محله دارسیران مریوان نیروهای اداره اطلاعات شبانه به منزل شهروندان کورد یورش برده و چندین نفر از شهروندان را بازداشت نموده‌اند. جمعیت حقوق بشرکوردستان به دلیل مسائل امنیتی و خواست خانواده  این بازداشت شدەگان اسامی آنها را منتشر نمی‌کند.

طبق اطلاعاتی کە بە دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است افراد بازداشت شدە از شهروندانی هستند که در مراسم جشن نوروز کە در روز بیست‌ونه اسفند ماە در میدان دارسیران مریوان برگزار شد شرکت داشتە اند.

لازم بە یادآوری است کە در این جشن دستاورد اعلام سیستم فدرالی رۆژئاوا (غرب کوردستان) اصلی‌ترین بخش شادی و سرور حاضرین در این جشن بودە است.

گفته‌شده است، ستاد خبری شهر مریوان در چند روز گذشته تعدادی از شهروندان مریوانی به اداره اطلاعات فراخوانده است. و بعد از چند ساعت بازجویی به‌صورت موقت آزادشده‌اند.

نیروهای امنیتی همچنین منزل تمامی این افراد را مورد بازرسی قرار داده و کامپیوتر و تعدادی از وسایل شخصی آن‌ها را با خود برده‌اند.

طبق اطلاعات بدست آمدە بازداشت‌شدگان را به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند و تاکنون از وضعیت و دلیل بازداشت این شهروندان اطلاعی به دست نیامدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
28.03.2016