بازداشت شهروندان و فعالان کورد بە دلیل برگزاری مراسم نوروز

بازداشت شهروندان و فعالان کورد به دلیل برگزاری مراسم نوروز

در پی برگزاری مراسم نوروز در روز شنبه ۲۹ اسفندماه ۲۷۱٦ کوردی،  در روستای ” قصریان ” از توابع سنە در شرق کوردستان، چند تن از شهروندان و فعالین ککرد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند و بازداشت ها همچنان ادامه دارد ، تعدادی از بازداشت شدگان  در طی روزهای گذشته بعد از مدتکوتاهی آزاد شده‌اند، ولیچند؛نفر از انها همچنان در بازداشت بە سر می برند.

شبکە حقوق بشر کردستان در خبری در همین مورد اوردە است: « دیروز یک شنبه ۸ فروردین ماه تعدادی از بازداشت شدگان به نامهای سارا میلانی، لادن سهرابی، شهلا وکیلی، اکبر گویلی ( از زندانیان سیاسی سابق ) و مسعود محمدی ( فعال فرهنگی ) با تودیع وثیقه از زندان سنندج آزاد شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان در گزارشی کە چند روز پیش در مورد این بازداشت ها منتشر کردە ود، از بازداشت خانوادە زندانی سیاسی کورد اعدام شدە”فرهاد وکیلی ” خبر دادە بود. در همین رابطه جهانگیر، جهانبخش و مختار وکیلی از اعضای خانواده زندانی سیاسی اعدام شده کورد، فرهاد وکیلی که در ۲ فروردین ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند بعد از ۴۸ ساعت بازداشت از بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج آزاد شدند.»

بازداشت شرکت کنندگان در مراسم نوروز ۲۷۱۶ روستای قسریان ادامه دارد و چندین نفر دیگر که هویت آنها مشخص نشده است هم‌اکنون در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنه  در بازداشت بسر می‌برند.»

  • روز شنبه ۲۹ فروردین ماه ۲۷۱۶ در روستای ” قصریان ” از توابع سنه در شرق کوردستان  مراسم نوروز با حضور چند هزار نفر و با شرکت مادران آشتی و خانواده تعدادی از جانباختگان کورد صورت گرفت، این مراسم بدون هیچ مشکل و ممنوعیتی برگزار شد و به دلیل حضور گسترده مردم، نیروهای امنیتی قادر به دخالت در این مراسم نشدند. بعد از پایان این مراسم نیروههای امنیتی در جاده این روستا به سنه مستقر شده و اقدام به بازرسی و تفتیش خودروهای شهروندان کرده و بعد از ضرب و شتم تعدادی از شرکت کنندگان و شلیک گاز اشک‌اور، دو شهروند کورد به نامهای سارا میرانی و لادن را بازداشت کردند.
  • همچنین شهلا وکیلی نیز که برای پیگیری وضعیت این افراد به ستاد خبری اداره اطلاعات مراجعه کرده بود، متعاقبا بازداشت شده است. روز ۲ فروردین ماه نیز سهلا محمدی، جهانبخش، جهانگیر و مختار وکیلی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.