عفو بین‌الملل:اعتراض به صدور حکم زندانی سیاسی کورد یوسف کاکه ممی

جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز سه‌شنبه ۱۰ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای نسبت به محاکمه مجدد یوسف کاکه ممی، زندانی سیاسی کورد اعتراض و از مسئولان جمهوری اسلامی خواستار آزادی  این زندانی شد.

بر اساس این بیانیه یوسف کاکه ممی، سی و هشت ساله، زندانی سیاسی کورد، پس از دو بار محاکمه ناعادلانه به ۹ سال زندان محکوم شده است.

وی پس از ارسال یک نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به ۵ سال دیگر محکوم شد.

بر اساس این بیانیه، روز دوشنبه ۲۲ دی‌ماه سال گذشته مسئول اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه به این زندانی سیاسی اعلام نمودند که وی به پنج سال دیگر حبس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با حزب حیات آزاد کردستان پژاک محکوم‌شده است. جلسه محاکمه او در روز ۱۶ دی‌ماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه و بدون حق داشتن وکیل تعیینی برگزارشده بود.

عفو بین‌الملل اعلام کرده، این در حالی است که دادستان ارومیه نامه ارسالی این زندانی سیاسی برای گزارشگر ویژه را به‌عنوان مدرک همکاری وی با پژاک ارائه داده و دادگاه هم بر همین اساس «یوسف کاکه ممی» را به اتهام همکاری با پژاک به پنج سال دیگر محکوم کرده است و این در حالی است که وی پیش‌تر نیز به همین اتهام در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ به سه و شش سال حبس محکوم کرده بود.

عفو بین‌الملل در پایان از عموم مردم می‌خواهد بە مسئولین دولتی ایران نامە نوشتە و بە حکم دادگاهە ارومیە اعتراض کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
30.03.2016