شدت جراحات جان کولبر زخمی را گرفت

سیاد میرخان پور که روز شنبه ١٣ شهریور  توسط  نیروهای حکومت اسلامی ایران با شلیک مستقیم  زخمی شده بود، پس از دو روز در بیمارستان اورمیه جان باخت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان:بنابه خبرهای منتشره، روز شنبه مورخ ١٣  شهریور ماه، جمعی از کولبران کورد مورد هدف شلیک مستقیم  نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطراف  ارومیه قرار گرفتند، که دوتن از کولبران  با اسامی فیصل وفایی و داریوش فقیه پور در دم  جان باختند  و سیاد میرخان‌پور نیز زخمی شد.

خبرهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان حاکی از ان است که سیاد میرخان‌پوور اهل روستای “براسب” اورمیه کە روز شنبه مورخ ١٣  شهریور ماه توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، از ناحیه شکم به شدت زخمی شده بود  به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

این ٣ کولبر کورد متاهل و دارای فرزند و همسر بودند که جهت امرار معاش به کولبری در مناطق مرزی روی آورده بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان