برگزاری مراسم ۸ مارس از سوی زنان ومردان آزادیخواه منطقه لیلاخ  شهر سنه

روز جهانی زن از سوی زنان ومردان آزادیخواه منطقه لیلاخ سنه در یک مراسم برگزار شد. این روز به تمامی زنان دنیا بخصوص زنان منطقه تبریک گفته شد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: دیروز سه شنبه ۸ مارس «۱۸ اسفند سال ۱۳۹۴» روز جهانی زن در صورتی از سوی زنان لیلاخ شهر سنه برگزار شد. که اداره اطلاعات سنه فعالین زن از جمله «سیمین چایچی» را پیش‌تر برای جلولگیری از برگزاری هر نوع مراسم در این روز آگاه کرده و به آن‌ها هشدار داده بود.

ایران یک از حکومتهای است که در قوانین خود موارد نقض حقوق زنان گنجانده شده است. و روزانه با نقض حقوق زن از سوی قانون و افراد جامعه مواجه می‌شویم.

قوانین وضع شده در ایران فضا را برای مشارکت زنان تنگ‌تر نموده است و مشارکت زن در امور سیاسی اقتصادی فرهنگی و… در سطح پایینی وجود دارد.
زن در ایران وشرق کوردستان به صورت سیتماتیک از نظر قانونی دارای حق وشرایطی برابر یا مردان نیست. و همیشه مورد بی‌عدالتی وتبعیض جنسی قرار می‌گیرد.

جمعیت جقوق بشر کوردستان
09.03.2016