پاساژ هورام شهر سنه در آتش سوخت

 

صبح امروز ۱۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ پاساژ هورام شهر سنه طعمه حریق شد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان:
امروز چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه ساعت ۲ بامداد خبر آتش سوزی پاساژ هورام سنه به آتش نشانی این شهر رسیده است.

نظر به گزارشات رسیده از شرق کوردستان، آتش سوزی از یک مغازه موبایل فروشی در طبقه همکف شروع شده بود که بلافاصله آتش به طبقات بالا‌تر سرایت کرده است.
آتش نشانان با تلاش دو ساعته مانع از سرایت آتش به طبقات بالا‌تر شدند و توانستند آتش را به طور کامل مهار کنند.
اما در این حادثه خسارات زیادی به دیگر مغازه‌ها وارد شده است. وتا کنون از دلیل اصلی آتش سوزی خبری منتشر نشده است.
آتش سوزی در مجتمع‌ها وپاساژهای شرق کوردستان به دلیل نبود شرایط پیشگیرانه «آشکار ساز‌ها، سامانه اعلام حریق وسامانه مرکزی و سیستم خاموش کردن حریق به صورت خودکار…» به وسیله مشاهده فردی به آتش نشانی‌ها گزارش داده می‌شود. که تا رسیدن مامورین آتش نشانی وجلوگیری از حریق، بیشتر ساختمان‌ها به دلیل آتش سوزی از بین می‌رود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
09.03.2016