زخمی کردن و بازداشت کولبران توسط سپاه پاسداران در هورامان

غروب امروز چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۹در چندین روستای هورامان در شرق کوردستان میان کولبران کورد ونیروهای امنیتی سپاه پاسداران برخوردهای صورت گرفت.
از سوی نیروهای سپاه پاسداران دو کولبر زخمی ودو نفر دیگر از کولبران بازداشت شده‌اند. نیروهای سپاه پاسداران وسایل حمل شده توسط کولبران را ضبط نموده‌اند. و راه اصلی مریوان هورامان را بسته‌اند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: نظر به خبرهای رسیده از شرق کوردستان، امروز از سوی نیروهای سپاه در روستای درکی در منطقه هورامان، به کولبران کورد حمله شده و در این یورش دو نفر به شدت زخمی و دو نفر دیگر بازداشت شده‌اند.

باتوجه به گزارشهای رسیده این حمله از سوی پاسگاه «ژالانه» صورت گرفته است. وکولبران از روستایان اطراف کمک خواسته‌اند. مردم روستاهای اطراف به کمک کولبر‌ها آمده وبه وسیله سنگ وچوپ در مقابل نیروهای امنیتی سپاه از کولبران دفاع کرده‌اند. وتا کنون راه اصلی هورامان مریوان بسته واجازه آمد و شد از سوی نیروهای سپاه به مردم داده نمی‌شود.

در ماه گذشته ماموستای روستای «درکی در هورامان» از سوی سپاه احضار شده بود و به وی گفته شده بود در مراسم نماز جمعه به مردم بگویید که نباید برای کولبری به مرز مراجعه کنند وهرکسی اقدام به کولبری نمایید به شدت با وی برخورد خواهد شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان
09.03.2016