زندانی کورد محبوس در زندان “اورمیه” در شرق کورستان، اعدام شد

بر اساس  گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، امروز ۲۴ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی، زندانی کورد در زندان مرکزی اورمیه اعدام شد.
“خالد امینی” اهل شهرستان مهاباد در شرق کوردستان که به اتهام قتل در زندان مرکزی اورمیه نگهداری میشد، سحرگاه امروز حکم اعدامش به اجرا درآمد.

لازم به یادآوریست که در مورخه چهارم مردادماه امسال ۲ نفر به نامهای “فرهاد موسی زاده” و “داوود مالدار” به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی اورمیه اعدام شدند و همزمان دو برادر به نامهای “خالد و فتاح امینی” اهل شهر مهاباد جهت حکم اعدام به شهرستان مهاباد منتقل گردیدند که حکم اعدام فتاح امینی در این شهر اجرا شد اما خالد امینی مجددا به زندان اورمیه برگردانده و پس از گذشت بیست روز او نیز اعدام شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان