تداوم بازداشتهای خودسرانه سپاه در شهرستان “سردشت” شرق کوردستان

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز سه شنبه ۲۴ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی، “تیمور خضرپور” ۴۵ ساله و فرزند مصطفی ساعت ۲ بعدازظهر در خیابان حلبجه واقع در شهرستان “سردشت” بازداشت شد.
طبق اظهارات شاهدان عینی و منابع محلی، یک سمند سفید رنگ با شیشه های سیاه مسیر عبوری تیمور خضر پور را سد کرده و نامبرده را به زور سوار ماشین کرده اند.
پس از پیگیری و مراجعه خانواده جهت اطلاع از وضعیت و چرایی بازداشت نامبرده به اداره اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان سردشت، با عدم جواب از سوی این نهاد وابسته به دولت مواجه شدند و اظهار بی اطلاعی نموده و اعلام کردند که اگر میخواهید از سرنوشت تیمور باخبر شوید میتوانید از برادرش “خضر خضر پور” که با احزاب منافقین در خارج از ایران فعالیت میکند بپرسید و از وضعیتش آگاه شوید.
لازم به گفتن است که تیمور خضر پور دارای سوابق سیاسی بوده و بمدت ۱۰ ماه با جریانات حزبی فعالیت داشته که به خاطر اصرار پدرش خود را تسلیم دولت جمهوری اسلامی ایران کرده بود و تعهد داده که با احزاب کوردی ارتباط نداشته باشد.
“خضر خضر پور” برادر تیمور یکی از فعالین اعتراضات شهر مهاباد و حادثه هتل “تارا” بود که پس از آن مجبور شد خانواده اش را ترک و به خارج از ایران بگریزد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان