جمعیت حقوق بشر کوردستان

Author : Bilal Enferadi

1580 Posts - 0 Comments
درگیری نظامی با مردمسلایدرکولبر زخمی شدەکولبران

بانه؛ زخمی شدن یک شهروند در ادامه تیراندازی های مستقیم نیروهای مرزبانی

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بنا بە گزارش ها، دوشنبە ۱٨ تیر ماە ۱٤۰۳ خورشیدی در نتیجە تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی رژیم ایران بە سوی گروهی ازشهروندان در نوار...
سلایدرکاسبکارکولبر زخمی شدەکولبر کشتە شدەکولبران

نوسود؛ گزارش تکمیلی از مجروحین تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی رژیم ایران

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بنا به گزارش های تکمیلی، هویت پنج تن از شهروندانی که حین کۆڵبەری در نوار مرزی نوسود توسط تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی رژیم ایران...
درگیری نظامی با مردمسلایدرکاسبکارکولبر زخمی شدەکولبر کشتە شدەکولبران

نوسود؛ گزارش تکمیلی از مجروحین تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی رژیم ایران

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بنا به گزارش های تکمیلی، هویت پنج تن از شهروندانی که حین کۆڵبەری در نوار مرزی نوسود توسط تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی رژیم ایران...
اخبارسلایدرکولبر کشتە شدەکولبران

نوسود؛ کشته شدن یک شهروند بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی رژیم ایران

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بنا بە گزارش های رسیدە بە مرکز خبری KMMK، دوشنبە ۱٨ تیر ۱٤۰۳ خورشیدی، با اقدام بە تیراندازی نیروهای مرزبانی رژیم ایران بە سوی...
سلایدرکولبر زخمی شدەکولبران

زخمی شدن یک کولبر با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بنا به گزارش رسیده به مرکز خبری KMMK، روز یک‌شنبه دهم تیرماه ١۴٠۳، نیروهای هنگ‌مرزی در نوارمرزی «کانی‌زرد» سردشت گروهی از کولبران را مورد...
بانک زندانیان سیاسیسلایدرسیاسی

افزایش فشار رژیم ایران به اقلیم کوردستان جهت دیپورت کایا ربیع بیگی

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بنابر گزارشات دریافتی، یک شهروند با هویت، سیروس(کایا) ربیع بیگی فعال سیاسی اهل شهرستان ایلام پس از افزایش فشارها و تهدید از سوی نهادهای...