نارضایتی مردم شهرهای خرم‌آباد و دهلران بە نتایج انتخابات اخیر  

امروز حوالی غروب پس از اعلام نتایج نهایی انتخاباتی در شهرهای خرم‌آباد و دهلران مردم اعتراضات خود را در سطح شهر هماهنگ کردە و خواستار بازنگری بە ارای صندوقها شدند کە با برخورد شدید نیرواهای امیتی انتظامی روبرو شدند.

بە گفتە گزارش  جمعیت حقوق بشر کردستان  نیروهای  امنیتی  انتظامی با شلیک گاز اشک‌آور به   تجمع معترضین حملە ور شدند و تعداد زیادی از انها را بازداشت کردند.

طبق گزارشکر جمعیت حقوق بشر تاکنون کە این خبر منتشر میشود فضایی امنیتی همچنان بر این شهر‌ها حاکم می‌باشد و نیروهای دولتی با متور سیکلت و اتومبیل های نظامی در حال گشت زنی در سطح شهر هستند.

تاکنون کە پاسی از نصف شب گذشتە است  از اسامی و تعداد بازداشت شدگان  خبری بە دست  جمعیت حقوق بشر کردستان نرسیدە است.

جمعیت حقوق بشر کردستان

2016.03.01