زندانی سیاسی کورد کمال شریفی در زندان میناب از حق ملاقات و مرخصی بی بهره است

 

روزنامه نگار سیاسی کورد کمال شریفی در هشتمین سال از دوران محکومیت خود در زندان میناب فقط یک بار با خانوادە خود ملاقات داشتە است و از حق مرخصی و و ملاقات با خانواده محروم بودە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان:این زندانی سیاسی در نامەایی کە بەدست جمعیت حقوق بشر کردستان رسیدە است. نوشتە کە در مدت حبس، تنها یک بار با خانواده ام ملاقات داشته ام، آن‌ هم تحت شرایط شدید امنیتی و حفاظتی به‌صورتی که در عدم حضور رییس زندان، معاون ایشان و حفاظت اطلاعات زندان و فرمانده قرارگاه و مسئول واحد فرهنگی و چندین پرسنل دیگر زندان حضور داشتند. غیر از احوالپرسی، حق صحبت کردن با زبان کوردی را حتی با مادرم که فارسی نمی‌دانست نداشتم.

این روزنامه نگار کورد در سال ۱۳۸۷در اعتراض به عدم برخورداری از حق ملاقات با خانواده‌اش دست به اعتصاب غذا طولانی مدت زد. کە عارضە اعتضاب غذای او بە سکتە قلبی وی منجر شد کە از ناحیه سمت راست بدن  و صورت او  فلج شد کە تابحال جهت مداوی وی  اقدامی از طرف بهداری  زندانی صورت نگرفتە است.

کمال شریفی  در سال ۸۷ در شهر سقز بازداشت شد و به اتهام هواداری و فعالیت برای حزب دمکرات کردستان در شعبه یک دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی شایق به ۳۰ سال زندان محکوم‌شد. و هم اکنون  در زندان میناب  دوران محکومیت خود را سپری می کند

 

جمعیت حقوق بشر کردستان
02/03/2016