اعدام يك زندانى با اتهام قتل در زندان مركزى اورميه

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز چهارشنبه ٢١ تيرماه سال ١٣٩٦ شمسي ، يك زندانى كورد با هويت ” برزو شيخى ” نام پدر لطف على با تحصيلات فوق ليسانس آمار و رياضى به اتهام قتل در زندان مركزى اورميه از شرق كوردستان به دارآويخته شد.

به نقل از گزارش ، نامبرده به اتهام قتل به قصاص محكوم شده بود و روز گذشته جهت اجراى حكم به سلول انفرادى منتقل شد ، وى پيش از زندان إستاد دانشگاه اورميه بوده و در مدت حبس در واحد فرهنگى زندان اورميه فعاليت داشته است.
در ضمن يك زندانى ديگر در زندان مركزى شهر سنه جهت اجراى حكم اعدام به سلول انفرادى منتقل شده است.

لازم به ذكر است كه ، بر اساس آمارهـاى رسمى سازمان ملل، كشور جمهـورى اسلامى ايران در رتبه اولين كشورهـاى جهـان است كه حكم اعدام را اجرا مى نمايد.
با اين حال جاى بسى تأمل است كه هـنوز فعالين حقوق مدنى جهـانى و سازمانهـاى بين المللى اين رويكرد غير حقوق بشرى ايران را در مورد اعدام ، بطور شفاف درز نكرده و به شيوه اى محافظه كارانه با اين قضيه برخورد مى نمايند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان