سرنوشت مهران امینی پس از بازداشت توسط نیروهای اطلاعات سنندج

مهران امینی  شهروند شرق کردستان در هفته گذشتە توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد و تاکنون از وضعیت وی خبری در دست نیست.

بەگزارش جمعێت حقوق بشر کردستان مهران امینی اهل روستای تخته از توابع شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی  سنندج در هفته اول اسفندماه ۱۳۹۴ و در مورد بازداشت و اتهامات احتمالی این شهروند کورد توضیحی داده نشده است.

مهران کە در خانە پدریاش بود توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات سنندج با ضرب و شتم  بە وی و خانوادە مهران بازداشت شده است.

تا زمان انتشار این خبر  از سرنوشت مهران  اطلاعی در دست نیست.

جـمعیت حقوق بشر کردستان

20160228