یک شهروند کورد  اهل بوکان به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

فتاح یوسف‌پور، مهندس کشاورزی، ازسوی دادگاه بوکان به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی دادگاه بوکان به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: فتاح یوسف‌پور ۴۷ ساله، به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شد. او ابتدا در بهمن ماه سال ۱۳۹۳توسط اداره اطلاعات بوکان بازداشت وبا قید وثیقه تا زمان صدور حکم آزاد شده بود.

اقای فتاح یوسف‌پور به حکم صادره اعتراض نمود. و درشعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظرارومیه حکم اصداری قطعیت یافت.

گفته شده، حکم دادگاه تجدید نظر نهایی است ودیگر امکان فرجام خواهی وجود ندارد.

یک منبع آگاه از پرونده اقای فتاح یوسف‌پور به جمعیت حقوق بشر کوردستان اطلاع داده است ابلاغیه قطعیت حکم به ایشان ابلاغ شده است. ودر صورت اجراییه حکم، اقای یوسف‌پور باید برای تحمل حبس به زندان بازگردد.

اقای فتاح یوسف‌پور مهندس کشاورزی، متاهل ودارای یک فرزند است.

جمعیت حقوق بشرکوردستان

28/02/2016