زندان رجایی شهر،معضل تامین آب و درخواست بودجه از زندانیان

جمعیت حقوق بشر کوردستان زندانیان رجایی شهر کرج مدتی طولانیست که از داشتن آب گرم محروم هستند و با مشکلات بهداشتی مواجه شده اند.

مسوولین زندان جهت رفع این مشکل که ناشی از پوسیدگی دیگ(مخزن) آب گرم میباشد،از زندانیان خواسته اند تا در پرداخت هزینه ۵ میلیون تومانی و رفع مشکل فنی دیگ آب گرم,مشارکت کنند.

در ادامه گزارش و به نقل از ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا)،

آبگرم در بعضی از بندها و سالنهای زندان، بخصوص در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر،از چندین ماه قبل دچار مشکلات قطع آب شده اند که اکثرا  زندانیان عقیدتی “کورد و بلوچ” در این مکان حضور دارند که با مشکلات عدیده بهداشتی و شستشو روبرو شده اند.

یکی از زندانیان میگوید که  مسوولان زندان را مقصر میدانند  چراکه میخواهند زندانیان اهل سنت را به سالن قبلیشان برگردانند و پوسیدگی دیگ آب گرم و مشکل تامین هزینه (۵ میلیونی)را بهانه قرار داده تا به زندانیان فشار وارد کنند و این درحالیست که از آنها خواسته اند خودشان این مشکل را حل کرده یا در تامین هزینه(دیگ آب گرم)با زندان،مشارکت کنند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران تبعیض قومی،نژادی،دینی و جنسیتی حتی در زندانها  وجود دارد و هر کسی خارج از مبانی فکری آنها باشد با عناوین مختلف دچار مشکل و گردیدە و این تفکر با هیچکدام از موازین و کنواسیونهای حقوق بشری بین المللی،سازگار نمیباشد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان