سرقت آثار تاریخی هورامان توسط حکومت ایران

مدتی پیش اشخاصی اقدام به انتقال آثار باستانی هورامان،در شرق کوردستان ،توسط هلیکوپتر حکومتی جمهوری اسلامی از سایت تاریخی «اسپریز» نمودند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: یکی از اهالی هورامان ،عکس‌ها و خبری‌هایی در مورد اینکه مقدار زیادی آثار دوره پارینه سنگی در یک غار واقع در میدان «اسپریز» یافته شده است و توسط هلیکوپترحکومتی شبانه از این مکان تاریخی به سرقت رفته ،نشر نموده است.

این شخص عکس‌هایاز محوطه غار گرفته است که ،اشخاص نا‌شناسی در حال کندو کاو در غار تاریخی «اسپریز» می‌باشند. و متوجه می شود این افراد، کاوشگران  میراث فرهنگی نیستند. و از این موضع اظهار نگرانی کرده بود،

وی برای اطلاع از حفاری و کاوشهای افراد نا‌شناس و انتقال آثار تاریخی با هلیکوپتر، از میراث فرهنگی خواسته بود که درصورت ادامه کاوشِ کارمندان میراث فرهنگی در سایت «اسپریز »اطلاعی به اهالی منطقه هورامان بدهند.

درپاسخ، مدیر کل اداره میراث فرهنگی استان سنه گفته بود: کاوش‌ها تا ۱۰ اسفند ماه سال جاری ادامه داشته ودر تاریخ
مذکور کاوشهای میراث فرهنگی به اتمام رسیده است. و اطلاعی از انتقال آثار تاریخی «اسپریز» توسط هلیکوپتر ندارد.

این شخص در ادامه می‌گوید: هنگام غروب نیروهای نظامی جاده‌ها را بسته و اجازه رفت وآمد را به هیچ کسی نمی‌دادند.  مردم منطقه را هم از مکان سایت «اسپریز» دور کردند. و یک ساعت بعد، صدای پرواز هلیکوپتر شنیده شد، که در میدان «اسپریز» فرود آمد.

به محض فرود آمدن، از دور می‌توان دید که با استفاده از چراغهای روشن در حال حمل وخارج کردن اشیایی از درون غار به داخل هلیکوپتر می‌باشند.

گفته می شود اهالی روستای “ناو” دیده اند که به وسیله قایق اشیإ تاریخی از رودخانه عبور داده شده اند.

روستای اسپریز یکی از سه روستایی دهستان ژریژه، شهر سروآباد، در شرق کوردستان می‌باشد.

کهن‌ترین آثار سکونت انسان در بررسی‌ها و کاوشهای باستان‌شناسی در اطراف روستای «هجیج، ناو و اسپریز» یافت شده و مربوط به دوران پارینه سنگی است که طبق گزارش باستان‌شناسان بیش از چهل هزار سال تا حدود ۱۲ هزار سال قدمت دارند آثار کشف شده شامل ابزارهای سنگی غارنشینان اولیه، استخوان حیوانات شکار شده که بیشتر متعلق به بزکوهی بوده و بقایای اجاق است که در چند غار از جمله گیلوان و مرو دارای کشف شده است.
kmmk....ا3... kmmk....ار1م...

جمعیت حقوق بشر کوردستان
17.03.2016