اعتراض شهروندان بروجردى به دليل انباشت زباله‌ها در سطح شهر

طبق گزارشي كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده: در شهر بروجرد استان لورستان در شرق كوردستان مدت ٣ روز است زباله‌های اين شهر به دلیل دست از كار كشيدن كارگران شهردارى جمع‌آوری نشده‌اند.

گزارش‌شده كه كارگران به علت دريافت نكردن حقوق معوقه و اضافه‌کاری خود هرچند در طول سال چندين بار به ادارات مربوطه براى حقوق خود مراجعه کرده‌اند ولي به هيچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند و از روى ناچارى براى تأمين مايحتاج زندگى خود تصميم گرفتند دست از كار كشيده و به شغل ديگرى روی‌آورند.

درحالی‌که اين ادارات و سازمان‌های دولتى جمهورى اسلامى همچون شهرداری‌ها، با كارگران خود قرارداد کوتاه‌مدت بسته و هرگاه كارگر نسبت به حقوق خود اعتراضى كند او را از كار برکنار می‌کنند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان