حکم اعدام برای شهروندی شنو (اشنویە)ی و حبسهای طولانی مدت برای شش نفر دیگر

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اورمیە،  ٧  نفر از شهروندان  اهل شنۆ را  بە اتهام  همکاری با احزاب کورد ستانی اپوزسیون رژیم ایران  محاکمە نمودە است.

شعبە یکم دادگاه دادگاە مذکور برای یکی از بازداشت شدگان بنام هدایت عبداللە پور حکم اعدام صادر نمودە  و  ٦ تن دیگر محمد ظاهر فرامرزی بە ٢٠ سال حبس، یعقوب با اکرم بە ١٥ سال حبس، جلال مسروری بە ١٥ سال حبس، کمال مسروری بە  ١١ سال حبس و صدیق باکرم  ١٠ سال حبس محکوم کردە است.

لازم بە یادوریست کە این ٧ شهروند اهل شنو اهل روستای “قرەسەقەل” از توابع شنو  می‌باشند کە پس از درگیری‌های حزب دمکرات  کوردستان ایران با نیروهای سپاە پسداران جمهوری اسلامی ایران در  شرق کوردستان  در اواخر بهار امسال بازداشت شدە بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان