جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

اقبال زارعی بە چهار سال  و چهار ماە زندان محکوم شد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است اقبال زارعی  بە اتهام عضویت در یک حزب کوردستانی و ضدیت بر علیە نظام جمهوری اسلامی ایران   توسط دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران بە چهار سال و چهار ماە زندان محکوم شد.

اقبال زارعی ۳۱ سالە  دارای همسر و فرزند در روز دوشنبه، ٢١  تیرماه در منزل  مسکونی  خود در  روستای خوشه‌دره در بخش  سرشیو سقز توسط  نیروهای اطلاعاتی جمهوری  اسلامی ایران بازداشت شد.

طبق اطلاعات بدست امدە  اقبال زارعی پیشتر نیز  به اتهام  فعالیت سیاسی ، عضویت در یک حزب کوردستانی و ضدیت بر علیە نظام جمهوری اسلامی ایران  بە مدت سە ماە  در زندان سقز نگهدار شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

خطر اعدام ۴ شهروند در شهر اورميه 

ایلام؛ موج شدید بازداشت شهروندان در آبدانان

احتمال اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی کورد