آزادی شعبان محمدی به شیوه موقت از زندان ایران در مریوان

ک.م.م.ک:

پنجشنبه‌ 5 اسفند 1400 خورشیدی، شعبان محمدی عضو کانون صنفی معلمان کوردستان ـــ مریوان با تودیع قرار وثیقه 500 میلیون تومانی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان ایران در مریوان آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده روز سەشنبە سوم اسفند از بازداشتگاە امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سنندج(سنە) بە زندان ایران در شهر مریوان منتقل شده بود.

شعبان محمدی در تاریخ 10 بهمن سال جاری پس از شرکت در تحصن های مدنی فرهنگیان سراسری ایران و کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منزل شخصی خود در مریوان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

پیگیرهای خانوادە، همکاران و نهادهای حقوق بشری و مدنی بین المللی در مورد سرنوشت این شهروند فرهنگی نتیجە داد و پس از نزدیک بە یک ماە بیخبری سرانجام بە زندان عمومی منتقل شد.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید