دفتر مجله “اوزگور هالک” در ازمیر هدف حمله پلیس ترکیه قرار گرفت

بنابه گزارش های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان یازده تن از روزنامه‌نگاران روزنامه “آزادیا ولات” که اخیرا در یورش پلیس ترکیه به دفتر این روزنامه در شهر آمد بازداشت شدند به عضویت در سازمان تروریستی متهم شدەاند.

در حمله چند روز پیش به دفتر اصلی روزنامه “آزادیا ولات” ۲۴ روزنامه‌نگار بازداشت شدند. سیزده تن پس از بازجویی‌های اولیه آزاد شدند اما دیروز یازده تن دیگر به دادگاه منتقل شدند. آنها با اتهامات امنیتی احتمالا به حبس‌های طولانی مدت محکوم شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان