جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباراعتراضات سراسریبازداشتبی خبریدیگرسلایدر

بازداشت یک هنرمند در سنندج

ک.م.م.ک:

شنبە ۱۲ آذر ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی حکومت ایران در سنندج(سنە)، یک شهروند بە نام زانیار عزیزی را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

بر اساس گزارش یک منبع نزدیک بە این شهروند: زانیار عزیزی هنرمند و کارگران اهل سنندج در منزل شخصی خود کە بە همراە دختر ۶ سالەاش در آنجا زندگی می کند، جلوی چشم دخترش بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر از وضعیت این هنرمند، اطلاعی در دست نیست.
م.ه

Related posts

بازداشت ۲ شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در قروه

Bilal Enferadi

زهرا محمدی به ده سال زندان محکوم شد

سنندج؛ بازداشت چهار فعال زن توسط نیروهای امنیتی ایران

Bilal Enferadi