زندان تهران بزرگ در آستانه فاجعه‌ای بزرگ قرار دارد

ک.م.م.ک:
بر اساس اطلاعات دریافتی از منبعی موثق در داخل زندان تهران بزرگ بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۱ به دستور رییس زندان، فشافویه در محاصره نیروهای امنیتی ، حفاظتی و گارد زندان قرار گرفته و این زندان با فاجعه انسانی بزرگی روبرو شده است.


منبع مذکور اشارە کرد؛ گارد زندان در چندین نوبت به داخل بندها هجوم برده و به ضرب و شتم زندانیان محبوس در این زندان اقدام کرده است.


در همین پیوند، ۲۶ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۵۰ گارد زندان به اتاق های تیپ ۵ یورش برده و اقدام به تخریب تلویزیون اتاق ها، وسایل زندانیان، ضرب و شتم و ایجاد رعب و وحشت و تهدید به مرگ زندانیان میکند.
مسولان زندان در چندین نوبت آب، برق، گاز و تلفن این زندان را قطع کرده و با این عمل سعی در ایجاد رعب و وحشت و امنیتی کردن فضای زندان کرده‌اند.


همزمان به انتقال بخش اعظمی از زندانیان زندان اوین به این زندان سبب ازدحام جمعیت زندانیان در سالن ها شده و شرایط موجود را از قبل بدتر کرده‌اند.


با توجه به ازدحام زندانیان، امکانات پزشکی و دارویی به مراتب کمتر شده و زندانیان بیمار از دسترسی به دارو و اعزام به مراکز درمانی محروم شده‌اند.


ج.ع

دیدگاهتان را بنویسید