بازداشت یک شهروند زخمی در #سنندج

ک.م.م.ک:

شنبە ۱۶ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای #مسلح و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران در خیابان ششم بهمن سنندج(سنە) با تیراندازی مستقیم بە شهروندان معترض در جریان اعتراضات سراسری بە کشتە شدن ژینا امینی، موجب زخمی شدن یک دانشجوی دختر ۲۰ سالە بە نام پردیس جاوید شدند کە پس از پناە بردن وی بە یک منزل جهت تحت مداوا قرار گرفتن، نامبردە را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر علی الرغم پیگیرهای مستمر خانوادە این شهروند، از سرنوشت نامبردە اطلاعی کسب نکردەاند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید