افسانه بایزیدی فعال دانشجوی کورد اهل بوکان دوبارە  بازداشت شد.

افسانه بایزیدی فعال دانشجوی کورد در روز پنچم اردیبهشت  در حوالی نیمە شب از سوی ماموران اطلاعات بوکان در منزل مسکونی خود بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال دادە شد و  تا هم اکنون از سرنوشت و اتهام ایشان اطلاعی در دست نیست.

طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کردستان ماموران اطلاعاتی بدون مجوز قانونی وارد منزل خانم بایزیدی شدهاند  واو در مقابل  مامورین مقاومت کرده و از نیروهای اطلاعاتی جهت بازداشتش حکم قانونی خواسته که سرانجام  او  را با زور و اجبار با زداشت وبا خود می برند  و بە دلیل   خشونت نیروهای اطاعاتی در حین بازداشت افسانە و دستگیری  وی ، مادر این  فعال بوکانی دایه آمنه  منجر به ناراحتی قلبی  وی می گردد و او نیز بە  دستگیری دخترش به شدت اعتراض میکند.

لازم به یاداوریست کە  افسانه بایزیدی پیش از این نیز در آبان ماه سال ۹۲ بازداشت و به اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد، کە  پس از مدتی به قید وثیقه صد میلیون تومانی آزاد  شد و او در این پرونده به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

و همچون در سال ۹۴در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی کیا، درآذر ماه سال گذشته  به اتهام تبلیغ علیه نظام و وهین به مقام  رهبری به ۲ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان کرمانشاه محکوم شده بود٬ دادگاه تجدید نظر او را   بە دو سال حبس تعزیری  محکوم و پس از ان او در روز چهارشنبه ١٧ دی‌ماه  ازاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

20160425