نیروهای امنیتی و مرزبانی ایران کاسبکاران کورد را می ربایند

در ادامە ناآرامی‌ها و تجمعات اعتراضی کاسبکاران و مردم شهرهای  شرق کوردستان در اعتراض به بسته شدن مرزها از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی  ایران در مناطق مرزی میان شرق و جنوب کوردستان،  نیروهای امنیتی ایران چهار شهروند کورد را ربوده اند.

گزارش های محلی رسیده حاکی از آن است که از چند روز پیش نیروهای وابستە بە سپاە پاسداران ایران بە روستای دزلی هم‌مرز با  ‘ملخورد’ از توابع شهر خورمال استان حلبجە اعزام شده و برای ساکنین این مناطق مزاحمت ایجاد کرده و در اقدامی غیرقانونی  چهار کاسبکار کورد را ربوده اند .

این در حالی است که دروازه‌های مرزی میان روستاهای ‘زەکەریان’، ‘دەرەناخی’ و ‘بیەکەرە’ همچنان بسته می باشند.

وبسایت خبری رۆژ نیوز در خبری آورده است که بە دلیل افزایش فشار ساکنین منطقە، مسئولین حکومتی اعلام کردەاند از روز سەشنبە دروازه‌های مرزی را خواهند گشود. در رابطە با کاسبکاران ربودە شدە هم مردم گفته اند  اگر  این کاسبکاران آزاد نگردند، ما طوری دیگر اقدام خواهیم کرد.

شواهد حاکی از آن است،  بر خلاف تعهدات جمهوری اسلامی ایران،  هیچ اقدامی جهت بازگشایی مرزها و آزاد کردن مسیرهایی کاری کاسبکاران انجام نگرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان