بازداشت چند شهروند در کوردستان و آزادی چند تن دیگر

ک.م.م.ک:

سنندج(سنە)

سە شنبە ۱۲ مهر ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند بە نام فاتح محمودی ۳۹ سالە اهل سنندج و ساکن تهران در جریان اعتراضات سراسری بە کشتە شدن ژینا امینی، از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و بە زندان اوین منتقل شد.

همچنین یکشنبە ۱۰ مهرماە یک جوان اهل سنندج بە نام هیمن خواستار در خیابان فرح، جلوی درب مغازە خود بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

دیولان

شنبە ۹ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، سە دختر جوان اهل دیولان بە اسامی سهیلا مطاعی، سارینا حسینی و دلنیا خانی در تجمعات اعتراضی سراسری نسبت بە کشتە شدن ژینا امینی دختر جوان سقزی، از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و بە مکان نامشخصی منتقل شدند.

اشنویە(شنو)

یک شهروند اهل شنویە بە نام شهرام گرگانی ۵۰ سالە با توسل بە خشونت و ضرب و شتم توسط نیروەای امنیتی جمهوری اسلامی ایرن بازداشت و از سرنوشتش اطلاعی دردست نیست.

لازم بە ذکر است کە، بختیار صمدی شهروند اهل سنندج کەروز ۲۷ شهریور توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەبود، پنج شنبە ۱۴ مهرماە با قید وثیقە ۱۰۰ میلیون تومان بە صورت موقت از بازداشتگاە امنیتی این حکومت درسنندج آزاد شد.

م.ه ‌

دیدگاهتان را بنویسید