گزارش نقض حقوق بشر در ماه سپتامبر ۲۰۲۲، تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان ست کە با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع‌آوری کرده است، جمع بندی شده است.

این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری، گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض کرده و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از سوی حکومت ایران انجام می‌گیرد.

اعدام

در ادامه سیاستهای غیر انسانی و خصمانه حکومت ایران در این ماه نیز شاهد اعدام 8 نفر از هموطنان بودیم.

کشته، دستگیری، زخمی و زندان

در این ماه بدلیل اعتراضات سراسری در ایران و مخصوصا در شرق کوردستان، شاهد سیر صعودی بازداشتیها، زخمیها و کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان بودیم. به دلیل وضعیت موجود و قطع مکرر اینترنت، دسترسی به مشخصات تمام افراد و رقم واقعی بازداشت شدگان، زخمیها و کشته‌شدگان میسر نبوده، بر همین اساس آمار بازداشت شدگان بدون مشخصات در این ماه به طور کلی بیشتر از ۱۰۶۵ تن از هموطنان مان در شرق کوردستان بازداشت، بیشتر از ۱۱۷۷ نفر زخمی و بیشتر از ۳٨ نفر کشته شده‌اند.

همچنین طبق آمار درج شده با مشخصات در این ماه ۳۰۷ نفر دستگیر و بازداشت شده‌اند که از این تعداد ۶۲ نفر زن و ۲۴۲ نفر مرد می‌باشند، که‌ از این تعداد برای ۶ نفر حکم زندان صادر شده است و همچنین ۳ کولبر نیز بازداشت شد‌ند.

کولبران و کاسبکاران

شلیک مستقیم نیروهای مسلح سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به کشته شدن ۱۰ کولبر و زخمی شدن ۲۴ کولبر انجامید. که در مجموع ۳۴ تن زخمی و کشته شده‌اند.

قتل و خودکشی

در این ماە بیشتر از ۶ نوجوان زیر سن ۱۸ سال خودکشی کرده و بیش از ۲ زن و ۱۰ مرد نیز اقدام به خودکشی کرده اند.

مین

براساس گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان در این ماه ۲ تن از هموطنان بر اثرانفجار مین به شدت مجروح شده و ۱ نفر نیز جان خود را ازدست داده است.

شلیک به مردم عادی

در ادامه تداوم برنامه سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت نابودی و کشتار مردم و مخصوصا سرکوب و کشتار زنان بعد از مرگ ژینا (مهسا) امینی توسط این نیروها که از شرق کوردستان شهر سقز و دیوانده‌ره شروع شد و تمام شهرهای ایران را در بر گرفت، مردم از سوی نیروهای حکومت ایران مخصوصا در تمام شهرهای شرق کوردستان هدف مستقیم گلوله قرار گرفتند که طبق آمار افراد با مشخصات ۲۴ نفر کشته شده‌‌اند. لازم به ذکر است که تعداد زخمی و کشته شده‌گان بسیار بیشتر میباشد که بدلیل اوضاع موجود امکان دسترسی بیشتر به مشخصات و تعداد واقعی جانباخته‌گان، زخمی و بازداشتیها ممکن نمیباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان

دیدگاهتان را بنویسید