زخمى شدن يك كاسبكار كورد در شرق كوردستان

زخمى شدن يك كاسبكار كورد در شرق كوردستان

Kmmk:
يكشنبه ٢٢ مهر ماه ١٣٩٧ خورشيدى ، كاسبكار كورد  على نصيرى شهروند اهل بوكان از سوى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران از ناحيه سر مورد هدف تيراندازى قرار گرفته و به بيمارستان شهر مهاباد منتقل شده است.

بر پايه ى گزارشي از كولبر نيوز ، نامبرده به ظن حمل بار قاچاق هدف تيراندازى قرار گرفته و اكنون در بخش مراقبت هاى ويژه بيمارستان شهر مهاباد به حالت كما رفته و خطر مرگ وى را تهديد مى كند.

شهروندان كورد در شرق كوردستان ديگر هيچ اميدى به افزايش و شكوفايى وضعيت اقتصادى خود از سوى حكومت جمهورى اسلامى ايران ندارند و به دليل بيكارى و براى مايحتاج اوليه زندگى مجبور به شغل كولبرى مى شوند و در اين مسير با خطراتى همچون : پرتگاهها و راههاى ناهموار ، سرما ، سنگينى بار و ميدانهاى مين گزارى شده ، روبرو هستند و پس از گذشتن از اين خطرات ، به دست نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى مورد هدف تيراندازى قرار مى گيرند و سالانه افراد زيادى از كولبرها جان خود را يا از دست مى دهند و يا زخمى مى شوند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان