بازداشت یک شهروند در سنندج ازسوی نیرووی امنیتی همراە با ضرب و شتم

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۲٨ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران درسنندج(سنە) با توسل بە زور و اعمال خشونت، یک شهروند بە نام “محی الدین خالدیان” را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، با مراجعە بە محل کار این شهروند، ابتدا گوشی موبایل وی را شکستە سپس با توسل بە خشونت و اعمال ضرب و شتم، نامبردە را بازداشت کردند.

لازم بە ذکر است کە، محی الدین خالدیان پدر بریتان سنە، یکی از گریلاهای جان باختە حزب کارگران کوردستان می باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید