اشنویە ؛ احضار پدر یک فعال سیاسی توسط اداره اطلاعات حکومت ایران

ک.م.م.ک:

یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت “خلیل عینی” اهل روستای “سینگان” از توابع اشنویه (شنو) به اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در آن شهر احضار شد.

براساس گزارش و با استناد به گفته یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی حکومت ایران با تحت فشار قرار دادن نامبرده، خواهان بازگرداندن فرزندش با نام “صدیق عینی” که در خارج از کشور زندگی میکند به ایران شدند.

براساس گفته‌ها: در طول ماه گذشته نامبرده چهار بار به اداره اطلاعات حکومت ایران در اشنویه (شنو) احضار و هر دفعه برای بازگرداندن پسرش با نام “صدیق عینی” به ایران تحت فشار قرار گرفته شده است.

شایان ذکر است که، سه‌شنبه ۲۹ تیر ١٤٠٠خورشیدی، زندانی سیاسی صدیق عینی زندانی محبوس در زندان اردبیل پس از اعزام به مرخصی از ایران خارج شد.

۱۹ بهمن ۱۳۹۶ خورشیدی، صدیق عینی در دادسرای نظامی حکومت ایران در اورمیه به اتهام “جاسوسی از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون حکومت ایران” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و پس از تایید حکم صادره توسط دیوان عالی کشور، نامبرده از زندان اورمیه به زندان اردبیل تبعید شد.

زندانی سیاسی صدیق عینی در مورخه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ خورشیدی، توسط اطلاعات سپاه حکومت ایران در اشنویه بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان حکومت ایران در اورمیه منتقل شد.

گ.ب

X
ک.م.م.ک:

یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت “خلیل عینی” اهل روستای “سینگان” از توابع اشنویه (شنو) به اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در آن شهر احضار شد.

براساس گزارش و با استناد به گفته یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی حکومت ایران با تحت فشار قرار دادن نامبرده، خواهان بازگرداندن فرزندش با نام “صدیق عینی” که در خارج از کشور زندگی میکند به ایران شدند.

براساس گفته‌ها: در طول ماه گذشته نامبرده چهار بار به اداره اطلاعات حکومت ایران در اشنویه (شنو) احضار و هر دفعه برای بازگرداندن پسرش با نام “صدیق عینی” به ایران تحت فشار قرار گرفته شده است.

شایان ذکر است که، سه‌شنبه ۲۹ تیر ١٤٠٠خورشیدی، زندانی سیاسی صدیق عینی زندانی محبوس در زندان اردبیل پس از اعزام به مرخصی از ایران خارج شد.

۱۹ بهمن ۱۳۹۶ خورشیدی، صدیق عینی در دادسرای نظامی حکومت ایران در اورمیه به اتهام “جاسوسی از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون حکومت ایران” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و پس از تایید حکم صادره توسط دیوان عالی کشور، نامبرده از زندان اورمیه به زندان اردبیل تبعید شد.

زندانی سیاسی صدیق عینی در مورخه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ خورشیدی، توسط اطلاعات سپاه حکومت ایران در اشنویه بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان حکومت ایران در اورمیه منتقل شد.

گ.ب